Inzertní server

Prodáváte pronajímáte
Vložte Vaši nabídku..
Veškerá inzerce se zobrazuje zároveň na serveru Realites.cz za stejnou cenu(pokud se jedná o placenou inzerci). Pro inzerci jako RK se zaregistrujte zde Registrace RK nebo jako soukr.osoba vložte rovnou nabídku zde Vložit inzerát

Export na server PrahaReal.cz

1) Je možné exportovat přes naše rozhraní na principu XML, které je jednoduché naprogramovat pro vašeho programátora. Popis exportní rozhraní Vám zašleme na dotaz. Také možný export vašich nabídek z Realites kamkoliv.
2) Export z realitního programu REALMAN, viz. realman.cz od 1 278Kč/měs do 50 nabídek
3) Export z realitního programu ESTATIX, viz. estatix.cz
4) Export z realitního programu Urbium, viz. eurobydleni.cz od 200Kč/měsíc do 50 nabídek
5) Export z realitního programu Softreal, viz. softreal.cz od 999Kč/měs.
6) Export z realitního programu Reals, viz. reals.cz od 690Kč/měs.
7) Export z realitního programu Realitni-Spravce.cz(polyweb.cz), viz. Realitni-Spravce.cz od 599Kč/měs. do 50 nabídek
(uvedené ceny jsou informativní a platí se realitnímu programu, více na jejich www)

Pokud máte zájem využívat některý export, musíte být zaregistrovaní a poté o příslušný export požádat mailem, následně vám bude zřízen.
Příjímání exportu je zdarma, bez navýšení ceny. PrahaReal.cz negarantuje a nezodpovídá za kvalitu a dodávku dat pro export od třetích stran. Za kvalitu a dodávku dat pro export nabídek na realitní server PrahaReal.cz zodpovídá realitní kancelář(inzerent), která tento export využívá. Dále realitní kancelář(inzerent) zajišťuje dodávku dat pro export nabídek na vlastní náklady z exportního programu nebo vlastního úložiště.Podmínky používání:
Server PrahaReal.cz je dostupný na internetové adrese http://www.prahareal.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet a je provozován za účelem inzerce nabídek nemovitostí nabízených realitními kancelářemi nebo soukromými subjekty. Zadávání nabídek je podmíněno registrací uživatele. Uživatel, který se zabývá realitní činností má právo vložit počet nabídek dle uhrazeného poplatku za inzerci, uživatel má možnost vložit svoje logo a kontaktní údaje, které budou zobrazeny u každé nabídky. Uživatel může ihned po registraci vložit až 50 nabídek, tyto může editovat a mazat, po kontrole registračních údajů provozovatelem serveru budou nabídky zviditelněny pro veřejnost a rozšířen jejich počen dle uhrazeného tarifu. Uživatel, který se nezabývá realitní činností může zadat maximálně 10 nabídek bez fotografií, tento uživatel se nemusí předem registrovat a jeho nabídky jsou veřejně přístupné ihned po zadání. Uživatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se zaregistruje prostřednictvím formulářových stránek na našem inzertním realitním serveru. Soukromá inzerce na serveru PrahaReal.cz je zdarma.

Povinnosti uživatele:
Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje, které uvede při registraci jsou pravdivé pod sankcí zamezení zadávání nabídek, zneviditelnění jeho nabídek veřejnosti nebo úplného zrušení registrace uživatele. Uživatel je odpovědný za veškerý obsah nabídky tzn. za texty, obrazové a grafické materiály. Uživatel odpovídá za to, že jsou v souladu s právními předpisy ČR, dobrými mravy popř.autorskými a dalšími právy. V případě uplatnění nároku třetí osobou je uživatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplívající. Veškeré nabídky zadává uživatel na vlastní náklady. Uživatel je povinen udržovat svoje nabídky aktuální. Nabídky nesmí obsahovat odkazy na komerční stránky nebo servery, nabídky se nesmějí opakovat ve stejném znění. Uživatel se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem manipulovat s daty nebo se pokoušet o přístup do neveřejných částí serveru.

Prohlášení provozovatele:
Provozovatel má právo odmítnout zveřejnit nebo smazat veškerá data zadaná uživatelem, která jsou v rozporu z právním řádem ČR, dobrými mravy nebo neodpovídají zájmům provozovatele. Pokud uživatel poruší jeho povinnosti je provozovatel oprávněn vymazat jeho nabídky nebo zrušit jeho registraci a to bez náhrady.
Provozovatel serveru neodpovídá za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup, ani neodpovídá za cizí obsah umístěný na serveru. Zejména se jedná o: odkazy na stránky třetích osob umístěné na serveru, obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím serveru, reklamu, popř. jinou formu marketingové komunikace, prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím serveru, obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují uživatelé prostřednictvím serveru. Provozovatel tohoto serveru neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu obsahu těchto stránek. Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, je na vlastní riziko uživatele.Provozovatel není odpovědný za případné nároky třetí strany vzniklé na základě údajů zveřejněných inzerentem v inzerci. Vstupem na tento server souhlasí uživatel(i neregistrovaný) s provozním řádem serveru.Uživatelé nesmějí užívat informace poskytnuté na této webové stránce pro nelegální účely dle právního řádu země, kde uživatel působí či kde dochází k nabídce a využití těchto informací. Provozovatel se zavazuje, že žádné údaje zadané uživatelem za účelem registrace nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a ve smyslu zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto webové stránky mohou používat soubory cookies třetích stran za účelem zlepšení užívání stránek. Více informací o používání zde. Využíváním stránek souhlasíte se způsobem, jakým jsou soubory cookie použity. Pokud nesouhlasíte s používání souborů cookie, pak upravte nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo nepoužívejte tyto stránky. Soukromá inzerce je zdarma, inzerce pro osoby zabývající se realitní činností je zpoplatněna dle ceníku.
Uživatel, který vloží na serveru email, telefon a/nebo jméno souhlasí s tím, že tyto mohou být uloženy po dobu až 10let. Uživatel, který se zabývá realitní činností souhlasí dále s uložením(pokud toto vloží) adresy podnikání či sídla, IČ/DIČ po dobu využívání serveru a dále až po dobu 5let od zrušení registrace na serveru, a to za účelem možnosti obnovení registrace. Provozovatel neprovádí zpracování ani vyhodnocování výše uvedených údajů. Uživatel souhlasí s tím, že na vložený email může být zasílán obsah týkající se inzerce na serveru, dále použit pro občasné zasílání informačních zpráv, obch.nabídky, získání názoru uživatele to vše týkajících se serveru nebo pocházející od třetí osoby. Uživatel může požádat o výmaz/změnu výše uvedených údajů a/nebo o změnu/zrušení výše uvedeného souhlasu pomocí žádosti odeslané na náš na email. Platící uživatel má právo reklamovat zaplacenou inzerci pokud je výpadek inzerce vůči návštěvníkům Serveru a tím i zveřejňování inzerce uživatele po dobu delší než v součtu jeden den v kalendářním měsíci. Lhůta pro uplatnění reklamace je sedm dnů ode dne, kdy Objednavatel zjistil pochybení provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tento provozní řád i bez předchozího souhlasu uživatele, s tím, že zveřejní jeho nové znění na stránkách serveru PrahaReal.cz a to vždy nejméně 15 dnů před začátkem jeho platnosti. Pro platící uživatele platí všeobecné smluvní podmínky, které platily v den platby za služby a to po celou předplacenou dobu. Tento Provozní řád nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 1. 2017.
Reklama:
Pokud máte zájem o umístění banner nebo jiné reklamy kontaktujte nás na info(z)prahareal.cz